Przewodniczący komitetetu organizacyjnego

dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: kostka@amu.edu.pl
Telefon: 61 829 51 40

mgr Rafał Wojtyniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: rw@amu.edu.pl
Telefon: 61 829 63 91

mgr Dorota Gołębiewska
Politechnika Poznańska
E-mail: dorota.golebiewska@put.poznan.pl
Telefon: 61 665 31 98

dr inż. Adam Buczek
Politechnika Poznańska
E-mail: adam.buczek@put.poznan.pl
Telefon: 61 665 31 75

Komitet organizacyjny

  • dr Kacper Bocian, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Krzysztof Gębura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wojciech Jarmużek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Michał Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr inż. Taras Zhezhera, Politechnika Poznańska
  • mgr Marcin Trafas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu