Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 (dawniej ul. Umultowska 85)
61-614 Poznań
www.fizyka.amu.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
www.phys.put.poznan.pl