Komitet honorowy

prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
Honorowy prezes Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: nawrocik@amu.edu.pl

dr Jerzy Jarosz
Prezes Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
E-mail: jerzy.jarosz@us.edu.pl

dr hab. Jacek Goc prof. nadz. PP
Prorektor ds. kształcenia
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Ryszard Czajka
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Maciej Krawczyk
Dziekan Wydziału Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu